Utveckling

Ingen modern IT-miljö är statisk. Såväl infrastruktur som tjänster och program är under ständig utveckling. Vi kan tillsammans med våra partners erbjuda rätt kompetens och specialistkunskap för att alltid ligga steget före. Våra projektledare, utvecklare, arkitekter och specialister hjälper dig med support och rådgivning så att din miljö och dina system alltid är anpassade efter dina behov. Även de du inte visste om. Vi har redan idag insikt om framtidens
system och lösningar.
Vill du veta mer om utveckling kontakta:
Mats Stenlund, 070-618 98 01
E-post: mats.stenlund@sherpas.se