Helpdesk
 

Björkdalsgruvan väljer Sherpas för SharePoint

Nyhet

Sherpas har fått i uppdrag att ta fram ett nytt intranät för Björkdalsgruvan. Det nya intranätet har flera funktioner som skall förbättra och effektivisera verksamheten, bl a dokumenthantering och ett maskinservicesystem. Det nya intranätet kommer bygga på Microsoft SharePoint där verksamheten kan samverka och mötas med enkla och snabba verktyg.

För mer information kontakta:

Sherpas Group, Tel: 0910 – 508 00, E-mail: info@sherpas.se

Om Björkdalsgruvan:

Björkdalsgruvan AB är ett helägt dotterbolag till Mandalay Resources. Björkdalsgruvan bedriver guldbrytning i dagbrott och under jord nära Sandfors, c:a 40 km NV om Skellefteå. Årligen bryts och anrikas cirka 1,3 miljoner ton malm, varav cirka 550 000 ton från under jord. Guldproduktionen uppgår till cirka 1 300 kg per år. Gruvan har cirka 200 anställda. Mer information på: www.bjorkdalsgruvan.se