Helpdesk
 

Brokk väljer Sherpas för SharePoint

Nyhet

Sherpas har fått i uppdrag att ta fram ett nytt intra- och extranät för Brokk AB. Dagens intra- och extranät har flera funktioner som antingen saknas eller inte fungerar som verksamheten kräver. Det nya intra- och extranät kommer att byggas i Microsoft SharePoint där anställda, dotterbolag, distributörer, agenter och serviceverkstäder kan samverka och mötas med enkla och snabba verktyg.

För mer information kontakta:
Sherpas Group, Tel: 0910 – 508 00, E-mail: info@sherpas.se

Om Brokk:
Brokk AB utvecklar, tillverkar och marknadsför fjärrstyrda demoleringsmaskiner för bygg-, process-, cement-, tunnel-, gruv- samt nukleärindustrin. Idag arbetar ca 100 personer vid huvudkontoret i Skellefteå och ytterliggare ett 100-tal medarbetare finns i dotterbolag i USA, Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien, Singapore, Australien och Kina. Omsättningen uppgick 2012 till cirka 360 mkr med en exportandel på ca 90%. Brokk är ett helägt dotterbolag till Lifco AB, en företagsgrupp i Carl Bennet-koncernen.

Läs mer på: www.brokk.com