Helpdesk
 

Sherpas inför Pyramid hos NYAB

Nyhet

NYAB Sverige AB har efter utvärdering beslutat sig för Pyramid Business Studio. Bolaget erbjuder produkter och tjänster inom bygg, markanläggning, rivning, husflyttning, stängsel, betonghåltagning och taksnöskottning.  Affären är en helhetslösning och omfattar projekthantering, tidrapportering, CRM, lager, inköp, order, fakturering, fakturascanning och redovisning.

För mer information kontakta:
Sherpas Group, Tel: 0910 – 508 00, E-mail: info@sherpas.se

Om NYAB
NYAB Sverige AB arbetar över hela Norrland med en tyngdpunkt i Norrbotten vilket de betraktar som deras hemmamarknad. För att möta intressenters högt ställda krav på kvalitet, långsiktig hållbarhet samt specialisering har NYAB delat in verksamheten i tre affärsområden; Anläggning, Bygg och Special. Dessutom har NYAB upprättat miljölednings- och kvalitetssystem som skall säkerställa att de är ett ansvarstagande företag som har ”långsiktig hållbarhet” som värdegrund. Företaget finns beläget i Luleå, Kiruna och Gällivare. Läs mer på: www.nyabab.se