Helpdesk
 

Sherpas inför System Center hos Boliden

Nyhet

Börsnoterade Boliden har valt Sherpas som leverantör av tjänster gällande Microsoft System Center. Målet med lösningen är stabilare drift samt en standardiserad it-plattform med automatiserade processer för centrala installationer och programuppdateringar.

Bolidens IT avdelning (Corporate IT) inledde under vintern 2013/2014 en upphandling av konsulttjänster gällande System Center från Microsoft. Efter utvärdering av leverantörer tilldelades Sherpas uppdraget. Idag är hela System Center-sviten levererad vilket innebär att ca 2000 klienter och ca 200 servrar kan hanteras via dessa verktyg.

För mer information kontakta:
Sherpas Group, Tel: 0910 – 508 00, E-mail: info@sherpas.se

Om Boliden
Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Huvudmetaller är koppar och zink. Boliden är den tredje största leverantören av kopparmetall i Europa. (Boliden är en av världens tio största gruvaktörer inom zink.) Andra viktiga metaller som Boliden framställer är bly, guld och silver. Återvinning av metaller, där Boliden är en av de ledande aktörerna i världen, är en växande del av verksamheten. Läs mer på www.boliden.se