Helpdesk
 

Skellefteå kommun väljer Sherpas för Office 365

Nyhet

Tilldelningsbeslut har meddelats och Skellefteå Kommun avropar Sherpas som projektledare för införandet av Office 365. Sherpas kommer bistå kommunen med projektledare för det tekniska införandet under 2017 och 2018. I anslutning till införandet av Office 365 kommer även ett plattformsbyte att ske. Skellefteå kommun går från Windows 7 till Windows 10 och förbereder för detta genom att uppgradera SCCM till version 2016. Sherpas kommer även ansvara för projektledning inom dessa delar.

För mer information kontakta:

Sherpas Group, Tel: 0910-508 00, E-mail: info@sherpas.se

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun beläget i norra Västerbotten består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder, bolag, stiftelser, valberedning och revision. Inom kommunen arbetar det ca 8000 personer. Skellefteå kommun är en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. För mer information: http://www.skelleftea.se