Helpdesk
 

Uniper väljer Sherpas för automation och analys

Nyhet

Inom flera bolag finns behov och en nyfikenhet på automation och analys av data.

Bakgrunden till projektet hos Uniper handlar om bättre uppföljning och analys gällande tillståndskontroll för vattenkraftanläggningar men inom samma del belyses även behov av strategi och koncept gällande DW/Analytics som helhet.

Uniper har tillsammans med Sherpas påbörjat ett projekt där OsiSoft Pi valts som plattform för datainsamling vilket Sherpas har dokumenterad erfarenhet av.

Sherpas kommer stödja Uniper gällande projektledning och parametersättning gällande OsiSoft Pi och att detta skall göras i linje med gällande strategi för DW/Analytics i sin helhet.

För mer information kontakta:

Sherpas Group, Tel: 0910-508 00, E-mail: info@sherpas.se

Om Uniper:

Uniper är en global energikoncern och ett globalt varumärke. Svenska bolag inom Uniper är huvudsakligen registrerade med Sydkraft som del av firmanamnet. Deras verksamhet grundar sig på E.ONs tidigare storskaliga elproduktion. Därmed vilar Uniper på stolta anor och gedigen energiexpertis. I Sverige är de en stor elproducent för svensk basindustri, med produktionsanläggningar runt om i landet för klimateffektiv vattenkraft och kärnkraft samt naturgaseldad kraftvärme och reservkraft. Mer information: www.uniper.energy.se