Helpdesk
 

Dokumenthantering i Microsoft Teams för Skellefteå kommun

Nyhet

Efter upphandling valde Skellefteå kommun att genomföra ett pilotprojekt tillsammans med Sherpas Group under våren 2020. Pilotprojektets inriktning var dokumenthantering i Microsoft 365 via Microsoft Teams och SharePoint Online.

Samtliga förvaltningar inom kommunen deltog och det primära syftet var att hantera all information som flödar i organisationen och inte bara vissa typer. Många system hanterar den styrande informationen (som är enkel och väldefinierad), t ex nämndbeslut, och där har kommunen sedan tidigare väl fungerande lösningar. Pilotstudien inriktade sig framförallt på exempelvis arbetsmaterial, bilder och redaktionell information som tidigare kunde sparas på flera olika platser av samtliga medarbetare och inom olika mappstrukturer på exempelvis filservrar.

Via en tidigare förstudie hade kommunen identifierat att ett stort problem är att återfinna information så en bra sökfunktion, märkning med metadata och automatisering av detsamma var något som fokuserades på tillsammans med användarvänlighet för slutanvändare.

Till avropet kopplades en option att köpa ett fortsatt arbete för att införa alla de funktioner som Skellefteå kommun önskar för hela organisationen.

För mer information kontakta:

Sherpas Group, Tel: 0910-508 00, E-mail: info@sherpas.se

Om Skellefteå kommun

Skellefteå kommun beläget i norra Västerbotten består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder, bolag, stiftelser, valberedning och revision. Inom kommunen arbetar det ca 8000 personer. Skellefteå kommun är en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. För mer information: http://www.skelleftea.se