Visselblåsning

Visselblåsning - rapportera om missförhållanden

Fr.o.m 17 december 2023 träder den nya lagen om visselblåsning i kraft. Nedan kan du läsa mer om hur du skickar in en visselblåsning till Sherpas.

Vem kan rapportera missförhållande?

Utöver anställda vid bolaget omfattas andra också i skyddet i visselblåsarlagen. Det kan handla om praktikanter, konsulter eller andra i ett med bolaget arbetsrelaterat sammanhang.

Vad kan du visselblåsa om?

Du kan rapportera om ett missförhållande som du har fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang där det finns ett allmänintresse av att missförhållandena kommer fram.

Exempel på missförhållanden som du kan anmäla är korruption, muta, jäv, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, allvarliga former av diskriminering och sexuella trakasserier.

Stärkt skydd

Den nya lagstiftningen ger ett stärkt skydd för dig som anmäler på så sätt att en uppgift som kan avslöja din identitet skyddas av absolut sekretess. Sådana uppgifter kan vara namn, adress, telefonnummer, tjänst, arbetsställe eller arbetsuppgifter. Absolut sekretess innebär att uppgifterna om din identitet inte under några omständigheter får lämnas ut. Det är uttryckligen förbjudet att försöka identifiera en visselblåsare. Det är endast de fåtal personer som blivit utsedda att hantera visselblåsarkanalen som får ta del av uppgifterna.

Återkoppling

Den som rapporterar in ett missförhållande ska få bekräftelse på mottagen rapport inom sju dagar. Återkoppling på åtgärder som vidtagits ska ske inom tre månader.

 

Länk

Genomförande av EU:s visselblåsardirektiv.

(Riksdagens information)

E-post

Om du vill rapportera om missförhållande, vänligen skicka ditt ärende till visselblasare@sherpas.se.

 

Helpdesk

Kontakta oss via telefon eller mail.

Vår Helpdesk-personal är redo att ta hand om din fråga så snabbt som möjligt.

Vi använder cookies för att göra din användarupplevelse bättre. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta.

Jag förstår Mer info