Helpdesk
 

Schneider Electric Sverige väljer Sherpas

Nyhet

Efter år av Excel som primärt rapporteringsverktyg så uppstod ett övergripande analysbehov gällande ekonomi, tid, ärende och försäljningsdata. Ett arbete inleddes tillsammans med Sherpas med att etablera och utveckla en helt ny modell för Business Intelligence. Uppdraget blev att bygga upp en ny rapportstruktur samt BI-plattform för att kunna tillgodose de nya kraven på analys och beslutsstöd.

Sherpas utvecklade tillsammans med Schneider en lösning som på ett enkelt sätt skulle nå ända fram till användarna. Projektet har arbetat mycket med att göra visualiseringar och presentationer som ska vara användarvänliga för alla medarbetare. Lösningen bygger främst på Power BI och Microsoft SQL Server där Microsoft Teams och SharePoint Online fungerar som bärare av information.

För mer information kontakta:

Sherpas Group, Tel: 0910 – 508 00, E-mail: info@sherpas.se

Om Schneider Electric
Schneider Electric är en världsomspännande elektroteknikkoncern med huvudkontor i Paris och verksamhet i över 100 länder. Idag är företaget verksamt inom marknadssegmenten datahallar, byggnader, industri, bostäder samt energi & infrastruktur. 2017 hade koncernen cirka 145 000 anställda. Omsättningen var cirka 25 miljarder euro. I Sverige har företaget ca 40 kontor och 900 anställda. För mer information: www.schneider-electric.se