Helpdesk
 

Vasakronan väljer Sherpas

Nyhet

Vasakronan ställer höga krav på samarbetsplattformar för både interna och externa parter.

Under 2017 sökte Vasakronan ett system för digitalt samarbete där utmaningen låg i att hantera många administrativa projekt samt att effektivisera och stärka den digitala kommunikationen. Valet av plattform för Vasakronan blev Office 365 med SharePoint Online och Microsoft Teams.

För att säkerställa att plattformen byggs enligt best practise och nyttjas maximalt sökte Vasakronan en erfaren rådgivare. I Sherpas hittade Vasakronan vad de letade efter. Sherpas åtagande innebär uppsättning, rådgivning och förvaltning av SharePoint och Microsoft Teams. Vasakronan kommer även att integrera deras ECM-system med SharePoint och Teams med hjälp av produkten CoDOCS som utvecklas av Sherpas.

För mer information kontakta:
Sherpas Group, Tel: 0910-508 00, E-mail: info@sherpas.se

Om Vasakronan
Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 128 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 176 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se