TJÄNSTER

Enterprise Information Management

Den dolda hemligheten till framgång.

Enterprise Information Management (EIM) är principerna för hur dokument, information och kunskap hanteras inom ditt bolag.

Vi hjälper er genom att formalisera aktiviteter kring åtkomst, hantering, policys och livscykelhantering. Allt för att rätt information ska nå rätt person.

Med en strategi kring EIM kan organisationer öka värdet på sin information och utnyttja den för ökad produktivitet, minska tiden det tar att hitta rätt information och således få en betydande konkurrensfördel.

Vi har skapat nomenklaturer, taxonomier, anpassat retention policys migrerat / molnifierat hela filservrar, tillhandahållit kunskap och tjänster för att hjälpa företag att äntligen få en struktur på sina dokument.

Under det senaste decenniet har organisationer och företag upplevt betydande tillväxt av information som de själva genererar och underhåller.

Den informationen tillsammans med flera olika tekniska plattformar gör det alltmer komplext. Många pratar om att upp till 80 procent av de dokument och informationssidor som finns i ditt företag ligger på plattformar som ingen underhåller eller känner ansvar för.

Vi är nog överens om att det varken låter klokt eller effektivt.

Var ska man börja?

 

 • Se över alla de platser som ni sparar dokument på
 • Införskaffa en plattform som stödjer metadata, profilkort, versionshantering och dokumentpolicys.
 • Träffas på en workshop för att definiera vilka typer av information ni har inom er organisation
 • Flytta eller integrera information/dokument så att de kan klassificeras enligt ert sätt att definiera och söka information
 • Utbilda och gör informationen tillgänglig för era medarbetare

Vad EIM kommer bidra med

 

 • Förbättra produktiviteten.
  Gör det enkelt för anställda att hitta den kunskap eller insikt de behöver.
 • Förbättra säkerheten.
  Se till att dina medarbetare alltid använder den senaste kunskapen, policyerna och procedurerna.
 • Kunskap du kan lita på.
  Er strategi och ert kunskapshanteringssystem ska fungera som den källan som anställda kan lita på.

Utan rätt verktyg, policys och procedurer på plats blir fullständig informationshantering svår att nå.Vad ni vill är att säkerställa så att informationen är:

Exakt

Brist på kontroll över hur information och dokument skapas, uppdateras och lagras orsakar allvarliga kvalitetsbrister

Konsekvent

När det finns flera plattformar att spara dokumenten i resulterar det ofta i flera versioner av sanningen. Det kan ha negativ inverkan på samordning över olika avdelningar, vilket resulterar i felinformation eller i värsta fall, felaktiga beslut

Relevant

För att vara värdefullt måste information först vara användbar. Om anställda inte kan komma åt relevanta, kontextuella uppgifter som de behöver för att utföra sina jobb, blir de mindre produktiva

I Tid

Hanterad information blir värdelös om informationen inte levereras i tid när den behövs

Sherpas Group AB

Skellefteå (Huvudkontor)
Södra Järnvägsgatan 50, 931 32  Skellefteå
Växel: 0910-508 00

Stockholm
Växel: 08-622 26 00

Support: 0910-508 25
E-post: info@sherpas.se

Tveka inte att skicka din fråga till oss

Helpdesk

Tveka inte att kontakta oss via telefon eller e-post.

Vår Helpdesk-personal är beredd att ta hand om din fråga så snabbt det bara går.

Vi använder cookies för att göra din användarupplevelse bättre. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till detta.

Jag förstår Mer info