Helpdesk
 

Uppgradering ERP för Guideline Geo

Nyhet

Sherpas har agerat projektledare för uppgraderingen av Pyramid Business Studio hos börsnoterade Guideline Geo. Den nya plattformen skapar förutsättningar för en ny strukturerad plattform och ger lägre totala IT-kostnader.

För att uppfylla kostnadsbesparingar och nå full avkastning från de investeringar som sker i företagets system-miljö, etableras Pyramid Business Studio 4 på ett sådant sätt att man utgått ifrån standardfunktionalitet och lagt till ett fåtal affärskritiska anpassningar.

– Vi är såklart mycket stolta över förtroendet vi fick att genomföra detta viktiga projekt tillsammans med Guideline Geo. Vi har haft förmånen att samarbeta med Guideline Geo under de senaste åren och jag ser detta som en kvittens på ett väl fungerande samarbete, säger Mats Stenlund, VD på Sherpas Group.

– Sherpas har visat stor teknisk och processmässig kompetens under vårt samarbete, säger Mats Lundin, CFO på Guideline Geo AB. Projektets komplexitet med ERP harmonisering av flera operativa bolag till ett operativt bolag samt skapandet av en effektiv system-miljö med standardfunktionalitet, har erfordrat Sherpas professionella ledsagande. Detta kombinerat med en lokal representation gjorde valet av Sherpas som partner enkelt. Pyramid Business Studio kommer vara en av våra allra viktigaste plattformar, och kommer att ge oss möjligheter att effektivisera vår verksamhet utifrån förbättrad tillgång till information och förenklade processer.

Om bolaget:

Guideline Geo utvecklar, tillverkar och marknadsför geofysiska instrument och mjukvaror för undersökningar under markytan. Inom koncernen Guideline Geo återfinns de välkända varumärkena ABEM och Malå. Koncernen arbetar inom fyra internationella marknadsområden: Infrastruktur – undersökning vid nyetablering och underhåll av befintlig infrastruktur, Miljö – undersökning av miljörisker och geologiska risker, Vatten – kartläggning och undersökning av vattenförekomster och Mineral – effektiv prospektering. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity i Stockholm. För mer info: https://www.guidelinegeo.com