Helpdesk
 

Diös väljer Sherpas

Nyhet

Diös ställer höga krav på digitalisering och samarbetsplattformar för interna och externa parter.

Under det senaste året har Diös sett över sitt digitala samarbete där utmaningen låg i att ytterligare förbättra och stärka den digitala kommunikationen. Valet av plattform för Diös blev Office 365 med Yammer, SharePoint Online och Microsoft Teams i synnerhet.

För att säkerställa att Microsoft Teams och SharePoint Online används enligt best practice och nyttjas maximalt sökte Diös en erfaren rådgivare. Sherpas åtagande innebär rådgivning och utbildning kring  uppsättning och användande.

För mer information kontakta:
Sherpas Group, Tel: 0910-508 00, E-mail: info@sherpas.se

Om Diös
Diös Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med en tydlig strategi om stadsutveckling. Det innebär att de tar ansvar för att, med rätt sammansättning av hyresgäster som engagerar och intresserar invånare och besökare, skapa Sveriges mest attraktiva platser. På så sätt bidrar de också till nya sammanhang och en positiv utveckling som stöder deras vision.

Diös äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 21,9 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 473 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på deras marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. De har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.  Läs mer på www.dios.se