Helpdesk
 

Elecosoft Consultec väljer Sherpas för ALM

Nyhet

Elecosoft Consultec AB har för att höja kvalitet på sin Application Lifecycle Management (ALM) valt att arbete med Sherpas.  Lösningen levereras i form av Visual Studio Lab Management där etablerade tekniker från Microsoft (Hyper-V, SCVMM, MDT och Test Manager) kommer att möjliggöra:

• Snabbt skapa testmiljöer från mallar / sparade konfigurationer

• Nyttja snapshots för hela miljöer för att underlätta felsökning

• Nyttja multipla kopior av labbmiljöer samtidigt, utan att få namnkonflikter

Utöver detta kan automatiserade testflöden konfigureras för att öka kvalitet under hela utvecklingsprocessen enligt ett build-deploy-test (BDT) workflow. Dessa kan schemaläggas och köra en rad automatiska tester vars diagnostik samlas in för att underlätta arbetet att hitta ev. buggar och felaktigheter.

Lösningen bygger på Visual Studio 2015 vilket ger utvecklare ett familjärt gränssnitt att själva kunna ta del av hela labbmiljöer när helst under utvecklingsperioden där det behövs.

För mer information kontakta:

Sherpas Group, Tel: 0910 – 508 00, E-mail:  info@sherpas.se

Om Elecosoft Consultec AB

Elecosoft Consultec AB är ledande inom IT-verktyg anpassade för bygg- och installationsbranschen i Sverige. Organisatoriskt ingår Elecosoft Consultec AB i brittiska Elecosoft. Företaget sysselsätter tvåhundra personer fördelat på kontor i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Belgien och Nederländerna. För mer information: www.consultec.se